Onze activiteiten

 

Grondwerken

- uitgraven van bouwputten

- ophogingen van terreinen

Afbraakwerken

- afbraak gebouwen

- afbraak loodsen

Wegenis- en rioleringswerken

- aanleg van private verhardingen (betonstraatstenen/beton/asfalt)

- verharding bedrijfsvloeren

- leveren en plaatsen van septische - en regenwaterputten tot 20.000L

- aanleg van riolering - PE en PVC